MAKALELERİM


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Pzt, 14 Eki 2019 ]
Toplam 45 ziyaret
9 benzersiz ziyaretçi

YEZİD KİMDİR?

 

Peygamberin en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan'ın torunu ve Emevi İmperatorluğunun kurucusu Muaviye'nin oğlu'dur. Emevi'nin 2.hanedanıdır.( 1.Yezit) Hanedanlık uğruna İslamiyete ve özellikle Ehl-i Beyt'e düşmanlığıyla bilinir. İçkiye aşırı düşkün biri olan Yezit içerken kur'an sayfalarını yakarak kahkahalarla eğlenmesiyle bilinir ve Kerbela katili olmasıyla meşhurdur.

Yezid ,Peygamberimizin torunlarından, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da ölümüne neden olup, Hz. Muhammed'in ailesinden geride kalanlara da büyük eziyetler yapmıştır.


Hz. Hüseyin'in (ra) şehit edilmesi ve Kerbela Faciasından sorumlu tutulduğu için İslam dünyasının büyük tepkisine sebebiyet vermiştir. Bazı alimler tarafından lanetlenmekle birlikte, sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduranlar bu konuda temkinli davranmışlardır. Risale-i Nur'da ismi, kendisine lanet etmenin caiz olup olmadığı tartışması bağlamında geçmekte; lanet getirmenin bir kazanç sağlamayacağı gibi mahzurlarına da dikkat çekilmektedir.

Yezid, 646 yılında Şam'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği, babasının valiliği münasebetiyle Şam'da geçti. Çocukluğu sırasında iyi bir eğitim gördü. Sonraki hayatında özellikle sanata merak saldı. Henüz veliaht tayin edilmeden önce Bizans'a karşı gönderilen orduya katıldı. Bu sefer, Bizans İmparatorluğuna karşı isyan eden ve Emevilerden yardım isteyen Ermenilere yardım etmek maksadıyla düzenlendi.

Bizans'a karşı harekete geçen İslam ordusu 668 yılında harekete geçti. Kadıköy önlerine gelindikten sonra yardım istendi. Bunun üzerine Yezid komutasında hazırlanan yardımcı kuvvetlerle birlikte Boğaz'ı geçip İstanbul kuşatıldı (669). Yaz boyunca devam eden kuşatma, kışın yaklaşması üzerine kaldırıldı. Bu kuşatma sırasında aralarında Ebu Eyyüp El-Ensari'nin de bulunduğu bazı Sahabeler şehit düştü. Kuşatma neticesinde, Bizans'ın vergi vermesi şartıyla barış yapıldı.

Emevi halifesi Hz. Muaviye, ülkede düzeni ve iç barışı sağladıktan sonra Küfe valisi Muğire bin Şu'be'nin teşvik ve telkiniyle, vefatından evvel oğlu Yezid'i veliaht tayin etti. Muaviye özellikle Medine'de bulunan İslam büyüklerinin bu gelişme karşısındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Ancak, Hz. Hüseyin, Abdullan bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyr buna karşı çıktılar. Bu muhalefete rağmen Muaviye, ülkenin değişik beldelerindeki idarecilerini toplayarak veliaht olarak Yezid'e biat edilmesini istedi.

679 yılında babası Muaviye'nin vefatı üzerine Yezid halife oldu. Bu gelişme ile halifelik Yezid'in şahsında saltanata dönüşmüş oldu. Veliahtlığına karşı çıkanlar kendisine biat etmediler. Söz konusu kişilerin halifeliğini tanımaları için Medine valisi Velid bin Utbe'ye mektup yazdı. Ancak, Medine valisi bu girişimde muvaffak olamadı. Bu arada, Hz. Hüseyin'e (ra) elçi gönderen Küfeliler, kendisini halife olarak tanıyacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine amcasının oğlu Müslim Küfe'ye giderek Hz. Hüseyin adına biatleri kabul etti. Küfe valiliğine de atanan Basra valisi harekete geçti ve Müslim'i öldürdü.

Hz. Hüseyin (ra) son gelişmeden habersiz bir şekilde Küfe'ye doğru yola çıktı. Yolda Müslim'in öldürüldüğünü öğrendi. Ancak, geri dönmedi. Kerbela'ya ulaşan Hz. Hüseyin'in üzerine dört bin kişilik bir ordu gönderildi. Kendi maiyeti çok az olan ve Küfe'den de yardım gelmeyeceğini anlayan Hz. Hüseyin (ra) geri dönmek istediyse de vali Ubeydullah bin Ziyad, Yezid'e biat etmesini ve ondan sonra geri dönmesine izin verileceğini bildirdi. Teklifi kabul etmeyen Hz. Hüseyin 680 yılında ( Hicri 10 Muharrem 61) yetmiş kişi ile birlikte şehit edildi.

İslam tarihine "Kerbela Faciası" faciası olarak geçen bu olay özellikle Yezid başta olmak üzere Emeviler için büyük bir leke oldu. Muaviye, Hz. Hüseyin ve ailesine iyi davranması için oğluna vasiyette bulunmuştu. Şehit edildiğini duyduğunda çok üzüldüğü ve kendisini şehit ettiren vali Ubeydullah'a lanet getirdiği ve ağladığı nakledilmektedir. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi için, Yezid'in emir vermediğini ileri sürenler olduğu gibi, valisini her yönden desteklediğini ileri sürenler de olmuştur. Hz. Hüseyin'in çocuklarını Şam'a getirttiği ve kendilerine çok iyi davrandığı da ifade edilmektedir. Ancak, tüm bunlar İslam dünyasında kendisine karşı duyulan tepkiyi engelleyemedi.

Yezid, döneminde gerçekleşen bu acı olay, gerek Müslümanlar ve gerekse ilim dünyasında çok büyük üzüntülere sebep oldu. Çok büyük tepki aldı. Sadece Şiilerin değil, Sünniler bile Yezid isminden özellikle kaçındı. Kendi çocuklarına Ali, Hasan ve Hüseyin ismini çok fazla sayıda vermelerine rağmen, Yezid ismini kullanmaktan imtina ettiler. Alimler arasında da bu isim üzerinde tartışmalar yaşandı. Kendisini lanetleyenler olduğu gibi, sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak temkinli yaklaşanlar da oldu.

Risale-i Nur'da da ismi zikredilmekte ve hakkındaki tartışmalara değinilmektedir. Bir ayet-i kerimenin tefsirinde; "... birinin hatasıyla başkası mesul olamaz..." (En'am 164) İlahi ikaza rağmen sosyal ve siyasi hayatta bunun aksine davranıldığı ve bu yüzden de büyük cinayetlere sebep olunduğuna işaret edilmektedir; "Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa, o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevi günahkar olup, ahirette mes'ul olur; dünyada değil..." izahı yapıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim talebelerinin bu büyük cinayete mani olmaya çalıştıkları, fedakarca çalışan bu insanlara mürteci deyip onları itham edenlerin; "... mel'un Yezid'in zulmünü adalet-i Ömeriyeye tercih etmek misillü..." (Emirdağ Lahikası, 1997, s. 319-320) insanların uyguladığı söz konusu vahşi kanunu, Kur'an'ın bu adil hükmüne tercih etmek olduğu ifadelerine yer verilmektedir.

Yezid için "mel'un" tabiri kullanılırken, bu konuda bazı ikazlar da yapılmaktadır; "Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i kelamın büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, ?Yezide lanet caizdir' demiş; fakat ?Lanet vaciptir' dememiş. ?Hayırdır ve sevabı vardır' dememiş. Çünkü, hem Kur'ân'ı, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin kudsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer'an bir adam, hiç mel'unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok." (Emirdağ Lahikası, s. 178) Çünkü, lanet getirmek methetmek gibi değildir. Medih ve muhabbet salih amel içinde yer almasına karşılık, lanet getirmenin bir sevabı ve kazancı yoktur. Daha da önemlisi, hatalı ve yanlış bir şekilde insanları lanetleyip kötülemek çok büyük zararlara yol açabilir.

Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Yezid'e karşı muhalefet eden Abdullah bin Zübeyr kaldı. Mekke'de bulunan Abdullah'ın üzerine gönderilen kuvvetler bir netice elde edemediler. Mekke 683 tarihinde kuşatıldı. Kuşatma devam ederken Yezid'in ölüm haberi geldi ve bunun üzerine bir netice alınmadan kuşatma kaldırıldı. Bu tarihlerde Yezid'e biat etmeye yanaşmayan Medineliler üzerine de kuvvet gönderildi. Önce biat etmeleri için kendilerine üç gün mühlet verildi. Bu süre dolduğu halde biat etmemeleri üzerine Medine'ye girildi ve biat etmeyenlere zorla biat ettirildi.

Yezid, 683 yılında ve otuz yedi yaşında Şam'ın Havran köyünde öldü. Ölümünden sonra yerine oğlu geçti. Halifeliği sırasında Kuzey Afrika'nın tamamı Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedildi. Kendi döneminde yaşanan feci hadiselerden dolayı Müslümanlar arasında kötü olarak anıldı. Kendisinin veliaht tayin edilmesi ve babasından sonra halifeliğe getirilmesi, hilafetin saltanata dönüşmesine ve seçimle halife olma sistemine son verilmiş oldu.

Kaynak;http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/7452/hz-muaviye-nin-ra-oglu-yezid-hakkinda-nasil-dusunmeliyiz.html


Toplam (13) Yorum 12 görüntüleniyor.. Hepsini Göster
İstanbul'da medfûn sahabeden Ebu Eyyüb -el Ensari, Yezidin komutasında anadolu topraklarına gelmiştir YEzid peygamberimizin medh ettiği hz. Muaviyenin oğludur.Ebu sufyan sahabedir siz nasıl olurda sahabeye peygamberimizin düşmanı diye yzarsınız!!!!! Eğer farklı mezhep ve inanca mensupsanız bunu bildirinki ehli sünnet müslümanlar bu yazınızı okumasın besmele çekin abdest alında bu mübarek insanların ismini öyle ağzınıza alın !!!!!!!
ayŞe tarafından | Per, 22 Kas 2018 16:21:38 tarihinde yazıldı.
biat ettirmiştir. Medine’de yaşayan, Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve açıklamalarını not eden sahabiler ve sahabilerin öğrencileri tabiinler, Yezid’in hüküm sürdüğü Şam’da İslam’a aykırı yaşayışı ve halka yaptığı zulumden dolayı Yezid’in halifeliğini tanımadıklarını ilan etmişlerdir. Yezid bu gelişme karşısında, Müslim bin Ukbe komutasında 12 bin kişilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yaptığı Bizanslı askerlerde bulunmaktadır. Sahabiler ve Medine halkı, şehri savunmak için hendekler kazarlar. Güçlü Emevi ordusu karşısında dayanamazlar ve mağlup olurlar. Emevi ordusunun komutanı Müslim bin Ukbe, Yezid’in talimatıyla, işgal ettikleri Medine’yi askerlerine üç gün boyunca yağmalanması için ‘mübah’ kılar. “Mübah kılınması” her türlü mal ve can, yağmacıların insafına bırakılması demektir. 80 civarında sahabi öldürülür, başları kesilir, Şam’a gönderilir. Genç kızlara ve kadınlara tecavüzler yapılır. Yaşlı, genç, çocuk demeden binlerce Müslüman katledilir. Genç kızlar cariye, genç erkekler köle olarak alınır. Evler ve iş yerleri yağmalanır. Evler ve mescidlerde bulunan önemli belgeler yakılır. Üçüncü günden sonra öldürmedikleri Medine halkını meydanlarda toplayarak “Yezid’in kulu ve kölesi” olarak halifeye itaat edeceklerine dair bağlılık sözü istenir. Bazı Müslümanlar önceki halifelere yaptıkları gibi “Allah’ın kitabı ve O’nun elçisinin sünneti üzere bağlı kalacağım” diye yemin edince bunlar da halkın gözleri önünde katledilir. Baskı ile “Yezid’in kulu ve kölesi” olduklarını kabul edenler bağışlanır. Tecavüze uğrayan kadınların doğurduğu çocuklara “harre çocukları” denmiştir. Peygamberimizin Mescidinin bulunduğu topraklar kirletilmiş, Medine harap olmuştur. Yıl 683. Yezid bununla yetinmeyip, Emevi ordusunu Mekke üzerine gönderir. Ordunun komutanı Müslim bin Ukbe yolda hastalanır ve geberir. Yerine “Haccac” komutanlığa getirilir. Bu Haccac, daha sonra yaptığı zulüm ve katliamlardan dolayı “zalim” olarak anılacaktır. (Zalim Haccac, valilik döneminde 200 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu söylenmektedir) Mekke’yi kuşatan Emevi ordusu, aylarca mancınıkla şehre taş ve ateş atar. Atılan taşlarla Kabe yıkılır! Mekke halkı açlıkla kıvranır. Zalim Haccac, Müslümanları aşağılamak için Mekke’ye hayvan leşlerini mancınıkla attırır. Halk köpek leşlerini bile yer. Bulaşıcı hastalıklar yayılır. Mekke emiri Abdullah bin Zübeyr, bu şekilde yaşamaktansa vuruşarak ölmeyi tercih eder ve çıkan çatışmada şehid olur. Kafası kesilir, Şam’a gönderilir. Zalim Haccac, Mekke’de katlimalarına devam eder. Yıkılan Kabe’yi yaktırır! Bu gelişmelerden sonra denilir ki; Yezid, Bedir’de öldürülen müşriklerin intikamının alındığına dair şiir okur. Yezid bu katliamları bir zafer olarak görür. Eğlenmek için av partisi düzenler. Dağda bir geyiğin arkasından yalnız gider. Kamp yerine atı döndüğünde, Yezid’in ayağı üzengide takılı, yerlerde sürüklenerek vücudu paramparça olarak ölmüş halde gelir. Yıl 683. “Şehitlere rahmetler, zalimlere lanetler olsun!”
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:38:35 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:33:06 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:33:05 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:33:04 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:32:58 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:32:53 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:32:49 tarihinde yazıldı.
Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve aç?klamalar?n? not eden sahabiler ve sahabilerin ö?rencileri tabiinler, Yezid?in hüküm sürdü?ü ?am?da ?slam?a ayk?r? ya?ay??? ve halka yapt??? zulumden dolay? Yezid?in halifeli?ini tan?mad?klar?n? ilan etmi?lerdir. Yezid bu geli?me kar??s?nda, Müslim bin Ukbe komutas?nda 12 bin ki?ilik bir orduyu Medine üzerine gönderir. Emevi ordusu içinde ittifak yapt??? Bizansl? askerlerde bulunmaktad?r. Sahabiler ve Med
şadiye tarafından | Cmt, 27 Oca 2018 23:32:47 tarihinde yazıldı.
Ebu Süfyan ve e?i hindiyenin ömürleri boyunca peygamber dü?man? oldu?u, en son sava?? kaybedece?ini bildi?inden Müslüman oldu?unu tarih kitaplar? yazar. Bu manada o?uz karde?imin kaygilamnasi yersiz oluyor. Lanet olsun peygambere ve ehline zulm edenlere. Lanet olsun munafiklara
Sabahaddin oduncu tarafından | Pzt, 06 Kas 2017 19:21:23 tarihinde yazıldı.
Ba?taki Ebu Süfyan ile alakal? yaz?n?z?n dayana?? nedir? Sonradan müslüman olmu? birisine efendimiz Aleyhisselatu VesSelam?n ebedî dü?man? gibi yaz?lmas? büyük bir ay?p ve hatad?r! Ahirette hesab?n? ödemek zorunda kalmadan düzeltin
Oğuz tarafından | Per, 01 Haz 2017 11:14:36 tarihinde yazıldı.
YEZİT DÜNYADA EMSALİ OLMAYAN BİR GÜNAHIN İÇİNDE LANETLENMİŞ BİR ZATTIR.HZ.HÜSEYİN ONUN ZALİMLİĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN ONA BİAT ETMEMİŞ,O BİNLERCE GÜNAHSIZ İNSANLARIN KATLİNE HÜKMEDEREK TÜM İSLAM ALEMİNDE GÜNAHKAR OLARAK LANETLENMİŞTİR.bin kere lanet olsun yezid-i bihaya
HAYDAR ZENGİN tarafından | Paz, 25 Eyl 2016 03:04:25 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

KBB UZMANI


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

ikinci-jeanpaul
freebsd
apiterapi
azdavay-bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi